HANDELSVILLKOR

 

Handelsvillkor gällande all handel med Karl Frid Wellness


(Hädanefter kallat FÖRETAGET)

 

Allmän information:

Produkter och tjänster levereras av företaget

Kontakt: karlfridswe@gmail.com

All korrespondens och uppföljning sker via e-post.

Träning sker på eget ansvar.


Betalning:

Alla priser är i danska kronor (DKK) inklusive moms. Betalning för kost- och träningsprogram online ska ske med Dankort, Visa Dankort, Mastercard eller MobilePay.

 Betalning för personliga perioder ska ske innan periodens start. Betalningen kan eventuellt delas upp i 2 delbetalningar, beroende på hur lång perioden är. Delbetalning är endast aktuellt om perioden är längre än 3 månader. 

När företaget har tagit emot betalningen från kunden via Dankort, Visa Dankort, Mastercard, MobilePay eller banköverföring betraktas det som en reell beställning och då gäller våra handelsvillkor:

Sekretess:

Företaget använder en säker SSL-krypterad betallösning för att säkra att beställningar och personlig data endast kan läsas av datorer och medarbetare på företaget. 

Betalkortsinformationen kan inte läsas av medarbetarna.

Leverans:

Kost- och träningsprogram levereras som PDF-fil eller Word-dokument via e-post. Leveranstiden är runt 2-3 vardagar. Dock kan ytterligare leveranstid behövas vid vissa tillfällen. Det är viktigt att din e-postadress är korrekt inskriven. Du kommer ta emot ditt kvitto via e-post. 

Ångerrätt:

Det finns inte ångerrätt på personliga produkter som redan beställts.

Därför försvinner din ångerrätt efter betalning. 

Licensrättigheter:

Delning och/eller distribution av företagets material är inte tillåtet. Handlingar som strider mot licensrättigheterna kommer resultera i rättssak.

Kost- och/eller träningsprogram är personliga. All kopiering, utöver för ditt privata bruk, och ytterligare olovlig spridning är förbjuden. Du ansvarar själv för att kost- och/eller träningsprogrammen inte sprids till andra.

Text och bilder:

Text och bilder på företagets hemsida tillhör företaget. Företaget äger all text och bilder som finns på hemsidan, inklusive upphovsrätten. Text eller bilder från företagets hemsida får INTE kopieras, spridas eller liknande utan att dessförinnan ha skriftligt tillstånd från rättighetsinnehavaren. Alla rättigheter förbehålles. Kränkning av nämnda rättigheter är skadeståndsgrundande. 

Reservationer:

Företaget reserverar sig för tryckfel och prisfel på alla produkter på hemsidan. Likaså reserverar företaget sig för fel och eventuella brister i alla recept på företagets hemsida. 

Personliga perioder:


Returrätten bortfaller vid beställningsvaror. Avbokning av personlig träningstimme eller samtal ska ske minst 24 timmar i förväg, annars går tillfället förlorat.


da_DKDanish